8.razred

POMEMBNO OBVESTILO:
zaradi moderacije rešitev se bo objava neuradnih rezultatov  današnjega tekmovanja zamaknila za do 24 ur. 

Prosimo za razumevanje!

POMEMBNI DOKUMENTI:

Navodila za izvedbo testnega tekmovanja 2.3.2021

Pomembni datumi:

 • 2. 3. 2021 bo 13.00 – testna izvedba (preverjanje strežnika, prijave)
 • 8. 3. 2021 ob 13.00 – šolsko tekmovanje
 • 19. 4. 2021 ob 14. 00 – državno tekmovanje

01 Razpis 2020-2021

02 Sklep o imenovanju komisije 2020-2021

03 Pravilnik za tekmovanje za 8. razred

04 Sklep o spremembi tekmovanja

_________________________________________________

POMEMBNI DATUMI:

Šolsko tekmovanje: ponedeljek, 8. 3. 2021

Državno tekmovanje: ponedeljek, 19. 4. 2021

_________________________________________________

 1. 2. 2021

Spoštovani mentorji, dragi tekmovalci,

z veseljem sporočamo, da so bili datumi za šolsko in državno tekmovanje v 8. razredu potrjeni:

šolska raven – ponedeljek, 8. 3. 2021

državna raven – ponedeljek, 19. 4. 2021

Šolsko tekmovanje bo v celoti potekalo preko spleta, in sicer strežnika DMFA (dostop bo omogočen s šifro tekmovalca, ki se nahaja na prijavnicah za tekmovanje). Zaradi prilagoditve tekmovanja spletnemu okolju je prišlo do določenih sprememb, ki si jih podrobneje lahko ogledate v dokumentu “Sklep o spremembi tekmovanja iz znanja angleščine za 8. razred osnovne šole” (pod “POMEMBNI DOKUMENTI” na vrhu strani). Tehnično opremo (računalnike in/ali tablične računalnike) naj pravočasno zagotovi šola, učenci pa lahko prinesejo tudi svojo. V primeru karantene razreda ali šole nadzor izvajajte preko videokonference.

Pred izvedbo šolskega tekmovanja bo omogočeno testno reševanje poskusne tekmovalne pole, da se lahko mentorji in tekmovalci ustrezno pripravijo in se seznanijo s spremembami. Z udeležbo na testnem reševanju je prijava na tekmovanje tudi zaključena.

Državno tekmovanje bo potekalo predvidoma v živo, a zaradi nepredvidljivosti epidemioloških razmer se tudi ta lahko izvede preko spleta ali na več lokacijah, kot je bilo predvideno v razpisu. Za izvedbo državnega tekmovanja bodo veljala priporočila in ukrepi, ki se izvajajo v okviru pouka.

Barbara Lukač Patarčec,                                                        Metka Lovrin,

koordinatorka tekmovanja                                                      vodja sekcije za osnovno šolo

_____________________________________________________________________

 1. 2. 2021

Spoštovani,

IATEFL Slovenia še čaka potrditev datuma izvedbe tekmovanj s strani NIJZ. Zavoljo lažje organizacije šolskega tekmovanja naprošamo mentorje, da začnete načrtovati, kako za vaše učence v okviru šole zagotoviti tehnično opremo (računalnike in/ali tablične računalnike), da lahko tekmovalci nemoteno sodelujejo na šolskem tekmovanju, ki bo letos zaradi epidemioloških razmer potekalo v celoti preko spleta. Šola bodisi omogoči uporabo svoje opreme bodisi dovoli vnos računalnikov in/ali tabličnih računalnikov v lasti učencev.

Hvala lepa in lep pozdrav.

Metka Lovrin,

vodja sekcije za osnovno šolo

_________________________________________________

Spoštovani,

Tekmovanje je prestavljeno. Trudimo se najti način, da šolsko tekmovanje izvedemo čim prej, po potrebi še od doma, državna raven pa sledi v času do konca aprila. Prijave prek sistema DMFA so odprte, tako da boste vsi prijavljeni o spremembah obveščeni preko tega sistema.

Barbara Lukač Patarčec,

koordinatorka tekmovanja

_________________________________________________

Spoštovane kolegice in kolegi,

Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (v nadaljnjem besedilu IATEFL Slovenia) skladno s 15. členom Pravilnika o tekmovanju iz znanja angleščine za učence 8. razreda osnovne šole (v nadaljnjem besedilu Pravilnik) kot organizator tekmovanja razpisuje tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. razreda osnovne šole v šolskem letu 2020/2021.

Pravilnik o tekmovanju iz znanja angleščine za učence 8. razreda osnovne šole, ki to tekmovanje natančno ureja, je objavljen na spletni strani IATEFL Slovenia (www.iatefl.si). Vabimo Vas, da si ga podrobneje ogledate.

V letošnjem letu, je koordinacijo tekmovanja za 8. razred prevzela Barbara Lukač Patarčec, ki bo tudi na voljo za vse dodatne informacije.

 1. POMEMBNI DATUMI

Šolska raven: 19.10.2020, ponedeljek, ob 13. uri

Državna raven: 23.11.2020, ponedeljek, ob 14. uri

Naloge na šolski ravni bodo vsebinsko vezane na temo »Slovenian tales, myths and legends – When we lose our myths we lose our place in the universe. (Madeleine L’Engle)«, za državno raven pa je izbrana tema »Tales, myths and legends – All those old myths and legends and fairy tales didn’t just appear out of nowhere for no good reason, you know. (H. M. Forester)«.

 

 1. PRIJAVA IN IZVEDBA ŠOLSKEGA TEKMOVANJA

Šolsko tekmovanje se izvede na vsaki šoli posebej, a istočasno. Vodenje tekmovanja poteka preko strežnika DMFA (Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije). Do strežnika boste dostopali z uporabniškim imenom in geslom, ki ju prejmete na vaši šoli.

Učitelji mentorji na strežniku preverite osebne podatke učiteljev in učencev šole ter pred začetkom tekmovanja popravite morebitne napake (zapis imena, priimka, datum rojstva) in učence prijavite. Prijavo opravite tako, da tekmovalcem preko strežnika natisnete Soglasje o objavi podatkov in prijavo na tekmovanje, ki vsebuje tudi osebno geslo tekmovalca za dostop do njegovih rezultatov šolskega tekmovanja.

V skladu s pravilnikom se tekmovanja ne morejo udeležiti učenci, katerim je angleščina materni jezik oz. ki so več kot eno leto živeli na angleško govorečem področju.

Naloge bodo na voljo na strežniku en delovni dan pred tekmovanjem. IATEFL Slovenia bo na strežniku DMFA 19.10. 2020, torej na dan tekmovanja, objavil tudi rešitve nalog in navodila za ocenjevanje.

Naloge šolskega tekmovanja popravijo učitelji na šoli v skladu s posredovanimi navodili in moderirano verzijo rešitev. Na strežniku DMFA bo deloval forum za vprašanja in dodatna navodila ocenjevalcem na šolski ravni. Vprašanja bo mogoče postavljati v določenem časovnem okviru, nato pa bo Državna tekmovalna komisija istočasno objavila odgovore in pojasnila na vsa vprašanja mentorjev.

Doseženo število točk za posameznega učenca mentorji nato vnesete v rubriko ob imenu učenca v določenem roku, ki je zapisan na strežniku DMFA (najpozneje 10 dni od izvedbe tekmovanja na šoli).

 

Po vnosu rezultatov šolskega tekmovanja v strežnik se med učenci, ki dosežejo bronasto priznanje, opravi dodaten izbor tistih, ki se udeležijo tekmovanja na državni ravni.

 

 1. PRIJAVA IN IZVEDBA DRŽAVNEGA TEKMOVANJA

Državno tekmovanje se izvede na izbranih regijskih šolah, ki bodo objavljene na strežniku DMFA. Z vnosom rezultatov šolskega tekmovanja bodo učenci, ki bodo izpolnjevali pogoje, avtomatično prijavljeni na državno tekmovanje.

Državna tekmovalna komisija v skladu z 21. členom Pravilnika določi meje za podelitev zlatih in srebrnih priznanj. Uradni dosežki državnega tekmovanja morajo biti objavljeni najpozneje 14 dni po izvedbi tekmovanja, v katerem je zajet rok za ugovor na vrednotenje.

 1. IZVEDBA TEKMOVANJA V PRIMERU PREPOVEDI ZBOROVANJA ALI ZAPRTJA ŠOL

IATEFL Slovenija bo naknadno sporočil informacije o poteku izvedbe šolskega in/ali državnega tekmovanja glede na aktualne epidemiološke podatke in omejitve za preprečevanje širjenja virusa COVID-19.

 1. FINANČNI POGOJI

Prijavnina za posamezno šolo za obe ravni je 30 evrov, neodvisno od števila tekmovalcev.

 1. PRIZNANJA

Učenci lahko na šolskem tekmovanju osvojijo bronasto, na državnem pa srebrno ali zlato priznanje. Priznanja se podeljujejo v skladu z 21. členom Pravilnika.

 1. TEKMOVALNE NALOGE/ IZBRANE TEME

Tekmovanje ni vezano na določeno knjigo ali učbeniško gradivo, pač pa pokriva izbrana področja, s poudarkom na kreativnem pisanju in uporabi lastnih idej in domišljije.

Struktura tekmovalnih nalog na ŠOLSKI RAVNI:

 

PART A – READING COMPREHENSION

PART B – LANGUAGE IN USE

PART C – CREATIVE WRITING

PART A

 • Prva in druga naloga sta vezani na besedilo v nalogi, in sta tipa npr. kratkih odgovorov, alternativne izbire, izbirnega tipa z eno možno rešitvijo,izbirnega tipa z več možnimi izbirami, urejanja, razvrščanja, povzemanja, nadomeščanja, itd.

PART B

Prva naloga je lažja (posamezni stavki ali povedi, oz. lažje sobesedilo), druga je zahtevnejša (sobesedilo). Tipi nalog so različni, npr: dopolnjevanje brez nabora, dopolnjevanje z naborom, dopolnjevanje s preoblikovanjem, alternativna izbira, izbirni tip z eno možno rešitvijo, izbirni tip z več možnimi rešitvami, urejanje, razvrščanje, korekcija, nadomeščanje,itd.

PART C

 • Gre za žanrsko pisanje (npr. vključiti v sestavek značilnosti določenega žanra, uporabiti dane stalne besedne zveze, dokončati zgodbo, dodati zaplet, spremeniti konec …) ali pa za pisanje zgodbe, opisa, poročila itd.
 • Pisni sestavki z neprimerno ali žaljivo vsebino ne bodo ocenjeni.
 • Tekmovalci zapišejo en, daljši pisni sestavek (130—150 besed).

Čas reševanja nalog: 60 minut

 

Struktura tekmovalnih nalog na DRŽAVNI RAVNI:

 

PART A – VOCABULARY

PART B – SOCIAL ENGLISH

PART C – CREATIVE WRITING

PART A

 • Prva naloga je vezana na izbrano črko abecede. Vsakokrat je izbrana določena črka, na katero se potem naloga navezuje (npr. vse besede so na to črko, besede v stavku/pesmi se morajo začeti na isto črko, opis črke, besede na isto črko znotraj izbrane teme/pojava …),
 • Druga naloga je vezana na izbrano temo. Naloga se potem navezuje na besedišče izbrane teme (npr. osmerosmerka, premetanka, križanka, slikovni slovarček, naloga dopolnjevanja brez nabora, itd).

PART B

 • Ker je pomembno tudi poznavanje kulture, je v sklopu tekmovanja tudi naloga, ki pokriva to področje. Naloge v tem sklopu so vezane na bralno razumevanje besedila v nalogi.

PART C

 • Prva naloga je krajša. Pogosto pokriva razlago določenih fraz ali stalnih besednih zvez in/ali njihovo uporabo v lastnih povedih. Druga naloga je daljša in zahtevnejša. Gre za oblikovanje pisnega sestavka (160 – 180 besed) po danih navodilih, kjer je bistvenega pomena tudi tekmovalčeva kreativnost, inovativnost in razumevanje dane situacije/zgodbe/naloge.
 • Pisni sestavki z neprimerno ali žaljivo vsebino ne bodo ocenjeni.

Čas reševanja nalog: 90 minut.

Vabimo Vas, da si na naši spletni strani www.iatefl.si ogledate naloge predhodnih tekmovanj z moderiranimi rešitvami.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na e-naslov info@iatefl.si.

Barbara Lukač Patarčec l.r.        .                                                   mag. Janja Čolić l.r.

Koordinatorka tekmovanja                                                         predsednica društva

IATEFL Slovenia

Ljubljana, 31. 7. 2020

(Skupno 23.339 obiskov, današnjih obiskov 3)